وحی در خانه عنکبوت (تحلیل ذاتی و عرضی دیدگاه دکتر سروش)
56 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1387 - شماره 47 (علمی-پژوهشی) (16 صفحه - از 87 تا 102)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مفهوم وحی،از مفاهیم بنیادی است و آن‌گونه که در قرآن مطرح شده در کتاب‌های مقدس ادیان دیگر نیامده است.این پرسش در مورد وحی مطرح است که‌ چگونه باید آن را تحلیل کرد؟آیا وحی گونه‌ای تجربه دینی است؟یا اینکه گونه‌ای‌ ارتباط زبانی خدا با بشر است؟این مقاله،به بررسی و نقد سخنان دکتر سروش در این‌ زمینه پرداخته است.به نظر نگارنده،الگوی قابل قبول در زمینهء وحی،باید دو ویژگی‌ داشته باشد:اولا باید از مبانی فلسفی دقیقی برخوردار باشد؛ثانیا،با داده‌های قرآنی‌ هم‌خوان باشد.دیدگاه دکتر سروش در این زمینه،هیچ‌یک از این دو ویژگی را ندارد. واژگان کلیدی: وحی،تجربهء دینی،شعور مرموز،هنر مرموز،غیب،نزول،انزال، الهام،معرفت‌شناسی،خلط مقولی.