مصاحبه با حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا؛ علم دینی: چیستی و ابعاد معرفتی
58 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کتاب ماه علوم اجتماعی ) دوره جدید، دی و بهمن 1390 - شماره 46 و 47 (3 صفحه - از 32 تا 34)
تعداد شرکت کننده : 0